">
Na scéne
 
Zastaviť animáciu
Začať animáciu
Obnoviť
Zavrieť okno